Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sesja NrXI/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019r

13 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrXI/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2019r

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań

§1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12 z późn. zm.).

13 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 roku

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 roku

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

 6845.17.2016

Brody dn. 05.12.2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania

ZARZĄDZENIE Nr 166/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 października 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 166/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody na 2019 rok po zmianach.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 166/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 p0aździernika 2019 roku w sprawie wprowadze nia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Urzędu Gminy w Brodach

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Nr164/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 r. W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w-Rodzinie.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr164/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 październik,a 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 183/2018 z dnia 31.10.2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października w sprawie wdrożenia zasad prowadzenia Analizy Ryzyka i Oceny Skutków Przetwarzania Danych w Urzędzie Gminy w Brodach

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 161/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 161/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 161/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 października2019 roku

Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 października2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25 października2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 156/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 156/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki ^Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu wielozadaniowego pojazdu z napędem na 4 koła oraz posypywarki i pługu.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 156/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzania Nr 38/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 23 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21.10.2019 roku

Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21.10.2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21.10.2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 153/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2019 r

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 153/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2019 r

ZARZĄDZENIE Nr 152/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 152/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 152/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Dziurów złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 18 października 2019 roku

Zarządzenie Nr 150/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16.10.2019

Zarządzenie Nr 150/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16.10.2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Brodach przy
ul. Piaskowej 24, na rzecz właścicieli budynku mieszkalnego posadowionego na tej nieruchomości, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość oraz ustalenia ceny do sprzedaży.

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 150/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16.10.2019