Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć efektywnego nauczania się.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na  prowadzenie zajęć efektywnego nauczania  się                                                                    

w ramach projektu
pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

(cel główny projektu – budowanie  i rozwinięcie kompetencji kluczowych)

 

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

           Prowadzenie zajęć efektywnego uczenia się w trzech szkołach Gminy Brody

Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Brodach

Brody, ul. Szkolna 77,

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie

Dziurów, ul Słoneczna 1

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni

Lubienia, ul. Iłżecka 20

27-230 Brody

2. Opis zadania

Prowadzenie zajęć w ramach zadania nr 2 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Prowadzenie zajęć w ramach zadania nr 3 – zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

Prowadzenie zajęć  dydaktyczno – wyrównawczych zajęć rozwijających uzdolnienia dla 54 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubieni z klas V –VIII, dla 49 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach z klas V-VIII i 39 uczniów                z Publicznej  Szkoły Podstawowej  w Dziurowie z klas V-VIII.

Ilość godzin do zrealizowania ww. okresie w ramach zadania nr 2: 105

Ilość godzin do zrealizowania ww. okresie w zadaniu nr 3: 90

Razem ilość godzin do zrealizowania: 195

3. Ogólny opis zadania

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem metod aktywizujących, z zastosowaniem  nowoczesnych narzędzi  edukacyjnych tj.   z wykorzystaniem TIK oraz e-podręczników  i e-zasobów/ materiałów dydaktycznych. Na zajęciach będą kształtowane postawy kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności pracy zespołowej. Zajęcia  będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów z klas IV-VII, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Termin wykonania

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania zadania w okresie od 03.09.2018r. do 31.12.2018r.  

 

5. Przygotowanie oferty

Ofertę (na załączniku nr 1)  należy złożyć w zamkniętej kopercie w Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody do dnia 24.08.2018r. do godziny 15.00. Na kopercie powinien być napis „Oferta na prowadzenie zajęć efektywnego uczenia się w ramach projektu Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-08-17
Data publikacji:2018-08-17
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:88