Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 10 kwietnia 2020 roku

10 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Zaproszenia do składania ofert na dostawę kontenera biurowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Dostawę kontenera biurowego”

9 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenia do składania ofert na dostawę kontenera biurowego

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn: "Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 "Gospodarka odpadami" Osi 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta miny Brody z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie określenia wysokości świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Brody oraz dopłat do tych świadczeń na rok 2020

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody na 2020 rok

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn: "Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętorzyskiego na lata 2014-2020

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki gmina Brody" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Osi 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta miny Brody z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Młynek złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia oraz z miany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzenie w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia gmina Brody" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Osi 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia z mian w budżecie gminy na 2020 rok

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Lubienia złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 25 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr33/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2020 r.