Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Klauzula - ewidencja ludności

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Klauzula - ewidencja ludności

Klauzula - dowody osobiste

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Klauzula - dowody osobiste

Klauzula - zmiana imion i nazwisk

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Klauzula - zmiana imion i nazwisk

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018r.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 70 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 70 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 70 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr69/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr69/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr69/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr68/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr68/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Brodach na 2018 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr68/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr67 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr67 /2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018r.

Zarządzenie Nr66/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr66/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr66/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr65/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr65/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Brody

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr65/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 25 kwietnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 07.12.2017 r. dot. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20.04.2018 r.

Zarządzenie Nr 62 /2018 Brody Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 62 /2018 Brody Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2009 Wójta Gminy Brody z dn. 5 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 62 /2018 Brody Wójta Gminy Brody z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2017 rok

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 61/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2017 rok

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY BRODY Z DNIA 18 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.04.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.04.2018 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w Stykowie przy ul. Poprzecznej.

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18.04.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr56/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr56/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia o rozwoju systemu intytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem i świadkom orz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestepstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestepstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbednych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestepstwa (Program I Priorytet III B)

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr56/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Sesja NrVI/18 z dnia 25 maja 2018 roku

15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrVI/18 z dnia 25 maja 2018 roku