Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.01.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.01.2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brody dokumentów z zakresu planowania przestrzennego w ramach realizacji projektu „Wspólny Plan” realizowanego przez Fundację WiseEuropa z Warszawy w partnerstwie z Fundacją Stabilo z Torunia.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28.01.2020 r.

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr13/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.01.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr13/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.01.2020 r.

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 12 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 11 /2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brody

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 16 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Brody w 2020 roku.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr8/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr8/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr8/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.01.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.01.2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.01.2020 r.

Zarządzenie Nr6/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.01.2020 roku

Zarządzenie Nr6/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.01.2020 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr6/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.01.2020 roku

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2020 roku

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 2 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 2 stycznia 2020 r. sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na utrzymaniu terenów zielonych w Gminie Brody w 2020 r.

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 2 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymania czystości i porządku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody w 2020 roku

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

27 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 02 stycznia 2020r

Zarządzenie Nr 233/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 233/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie do Uchwały Rady Gminy Brody NrXV/89/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody na potrzeby infrastruktury technicznej

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 233/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 r.