Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 232/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 232/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za udostępnianie lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 232/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 231/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 231/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Brody dla gminnych jednostek budżetowych na 2020 rok

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 231/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 230/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 230/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy Brody na 2020 rok

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 230/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 229/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 229/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 229/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 228/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 228/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów inżynierii lądowej i wodnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy Brody

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 228/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 227/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 227/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentacji i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 227/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 226/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 226/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 226/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 225/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 225/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z poprzednimi dokumentami i weryfikacji realnych wartości tych składników w Urzędzie Gminy Brody

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 225/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 224/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 224/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych (gotówki), depozytów znajdujących się w kasie Urzędu Gminy w Brodach

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 224/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 223/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 223/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 223/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 222/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 222/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na 2020 rok

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 222/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 221/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 221/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 221/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 220/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 220/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 220/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 219/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 219/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków na 2020 rok pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 219/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 218/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 218/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 218/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 217/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 217/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wydzielenia w budżecie Gminy Brody na 2020 rok zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 217/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 216/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 216/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr80/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 216/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 215/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 215/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy Brody kontenerów 1100l w 2020 roku

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 215/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 214/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 214/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wartości nieruchomości gruntowych zajętych lub przeznaczonych pod drogi gminne i wewnętrzne

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 214/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 213/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 213/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Brody po zmianach na 2019 rok

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 213/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 21 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach

25 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2019 roku