Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VIII/ 68 /19  Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset  tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Celem emisji w 2019 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 2.500.000,00 zł.

6 września 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

Obwieszcznie Znak: ZOŚ.6220.02.10.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

 

informuję

6 września 2019
Czytaj więcej o: Obwieszcznie Znak: ZOŚ.6220.02.10.2019

OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.07.1.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 2081 ze zm.),

 

zawiadamiam

6 września 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.07.1.2019

Sesja NrVIII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 roku

6 września 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrVIII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Przebudowa drogi dojazdowej do pól miejscowości Lipie

Ogłoszenie nr 592615-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi dojazdowej do pól miejscowości Lipie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

3 września 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa drogi dojazdowej do pól miejscowości Lipie

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

29 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Wykonanie wiaty rekreacyjnej
o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia”.

28 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019r.

27 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019r.

Projekt budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie:

 

„Projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza
(ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek”.

23 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Projekt budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek

Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Relaksowej w Brodach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

„Wykonaniu projektu oświetlenia ulicy Relaksowej w Brodach”

 

W ramach zadania – Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody

23 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Relaksowej w Brodach

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku od nieruchomości

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku od nieruchomości

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku leśnego

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku leśnego

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku rolnego

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku rolnego

ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019

ZARZĄDZENIE Nr104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 22.07.2019r

ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 22.07.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 22.07.2019r

ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 99 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 lipca 2019 roku

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 lipca 2019 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 lipca 2019 roku