OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2018

 

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. 1225/6 w miejscowości Młynek gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 30 października 2018 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4; art. 51 ust. 1 i 2; art. 52 ust. 1; art. 53 ust. 4; art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 104 § 1 i 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ew. 1225/6 w miejscowości Młynek gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Elektronic Control System S.A.; ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Kraków) reprezentowana przez Pana Macieja Pawełka.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

  2. Tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek,

  3. Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-11-02
Data publikacji:2018-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Kisiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:46