Jesteś tutaj: Start / Obwieszczenia / Obwieszczenie

Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2018

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.  budowie sieci kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz budowie rurowej kanalizacji światłowodowej

na dz. nr ewid. 1062/29, 1062/28, 1062/1, 126/1200, 125/1211, 783, 102/1227 obręb Lubienia, gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 30 październik 2018r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.10.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz budowie rurowej kanalizacji światłowodowej na dz. nr ewid. 1062/29, 1062/28, 1062/1, 126/1200, 125/1211, 783, 102/1227 obręb Lubienia, gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna,
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 działająca przez pełnomocnika Pana Andrzeja Niechciał reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ELAN”
.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

  • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia,

  • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach
Data utworzenia:2018-11-02
Data publikacji:2018-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Kisiel
Osoba wprowadzająca dokument:Adrian Kisiel
Liczba odwiedzin:43