Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działki nr 914 o pow. 0,0900 ha i nr 916 o pow. 0,2400 ha.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2018-11-13
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów po aktualizacji X.2018

2018-11-13

Ogłoszenie o przetargu

2018-11-13

Wójt Gminy Brody ,na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.18.2018 zdnia 17.10.2018 r.

2018-10-22

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.18.2018 z dnia 17.10.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Dziurowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0005 jako działka nr 247/2 o pow. 0,04 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.17.2018 zdnia 17.10.2018 r.

2018-10-22

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.17.2018 z dnia 17.10.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Lubienia gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0010 jako działki nr 23/2 o pow. 0,3000 ha i 47/2 o pow. 0,1947 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.13.2018 z dnia 04.10.2018r

2018-10-08

ZAWIADOMIENIE Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

2018-10-04

Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018                                                                      

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2017 poz.1257),

zawiadamiam,

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r

2018-09-26

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Kuczowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0008 jako działka nr 2 o pow. 0,1400 ha, 81 o pow. 0,0800 ha, 106 o pow. 0,1700 ha, 128 o pow. 0,1300 ha i 226 o pow. 0,1200 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r

2018-09-26

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Kuczowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0008 jako działka nr 41 o pow. 0,1200 ha i położoną w Dziurowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0005 jako działka nr 833 o pow. 0,3572 ha.

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2018-09-17
WÓJT GMINY BRODY
na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/18,
stanowiącej własność Gminy Brody,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia ogólna w ha
Opis nieruchomości, położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Cena Netto nieruchomości w zł.
Numer Księgi Wieczystej
UWAGI
1.
2/18
0,2485
Nieruchomość gruntowa niezabudowana,
porośnięta drzewami i krzakami samosiejkami oraz trawą, teren lekko pochylony w kierunku południowym, dojazd utrudniony wytyczoną
drogą gruntową, która
w rzeczywistości nie istnieje, w bliskim sąsiedztwie sieci trakcji kolejowej, boiska sportowego, zabudowy jednorodzinnej i Zalewu Brodzkiego,
położona w miejscowości
STYKÓW obręb 0015
przy ul. Starotorze,
gmina Brody,
powiat starachowicki
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.P. Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w formie lokali wbudowanych  w obiekty usługowe - przeznaczonych dla właścicieli obiektów.
53 005,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące, pięć złotych   00/100)
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 
KI1H/00019711/6
 

 

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 22.08.2018 (PWiK Starachowice)

2018-08-21

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2018-08-20
 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 85/2018 z  dnia 23.05.2018 r.
PB.6840.6.2017
 
WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 

Lp.

Nr
 działki

Powierzchnia
ogólna
 w ha

Położenie
nieruchomości

Cena Netto
nieruchomości
w zł.

Numer
Księgi
Wieczystej

UWAGI

1.

 


2.

 

 

 

 

 

 

269/1

 


269/2

 

 

 

 

 

 

0,00620,0101

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości

STYKÓW
przy ul. Świętokrzyskiej

bez dostępu do drogi publicznej

 

 

 

1680,00 zł.
(słownie złotych: tysiąc sześćset osiemdziesiąt 00/100)

3270,00,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące, dwieście siedemdziesiąt 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

KI1H/00046548/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na drodze
bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania
działek przyległych.

 

 

 

 

 

 
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć warsztatowych z informatyki.

2018-08-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na  prowadzenie zajęć warsztatowych z informatyki  w ramach projektu
pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

(cel główny projektu – budowanie  i rozwinięcie kompetencji kluczowych)

 

1. Zakres zamówienia obejmuje:

Prowadzenie zajęć warsztatowych z z informatyki w szkole w Gminie Brody:

Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Brodach

Brody, ul. Szkolna 77,

27-230 Brody

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć warsztatowych z informatyki.

Zapytanie ofertowe - prowadzenie indywidualnych zajęć psychologiczno - pedagogicznych.

2018-08-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na prowadzenie indywidualnych zajęć psychologiczno - pedagogicznych

w ramach projektu
pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

(cel główny projektu – budowanie  i rozwinięcie kompetencji kluczowych)

 

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

    Prowadzenie indywidualnych zajęć psychologiczno - pedagogicznych w trzech 

    szkołach Gminy Brody

Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Brodach

Brody, ul. Szkolna 77,

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie

Dziurów, ul Słoneczna 1

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni

Lubienia, ul. Iłżecka 20

27-230 Brody

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - prowadzenie indywidualnych zajęć psychologiczno - pedagogicznych.

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć doradztwa edukacyjno - zawodowego.

2018-08-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć doradztwa edukacyjno - zawodowego 

w ramach projektu
pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

(cel główny projektu – budowanie  i rozwinięcie kompetencji kluczowych)

 I Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Prowadzenie zajęć doradztwa edukacyjno- zawodowego w trzech szkołach Gminy Brody

Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Brodach

Brody, ul. Szkolna 77,

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie

Dziurów, ul Słoneczna 1

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni

Lubienia, ul. Iłżecka 20

27-230 Brody

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć efektywnego nauczania się.

2018-08-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na  prowadzenie zajęć efektywnego nauczania  się                                                                    

w ramach projektu
pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

(cel główny projektu – budowanie  i rozwinięcie kompetencji kluczowych)

 

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

           Prowadzenie zajęć efektywnego uczenia się w trzech szkołach Gminy Brody

Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Brodach

Brody, ul. Szkolna 77,

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie

Dziurów, ul Słoneczna 1

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni

Lubienia, ul. Iłżecka 20

27-230 Brody

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć efektywnego nauczania się.

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć warsztatowych z przedsiębiorczości.

2018-08-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć warsztatowych  z przedsiębiorczości  w ramach projektu
pn. „Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody”

(cel główny projektu – budowanie  i rozwinięcie kompetencji kluczowych)

 

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

        Prowadzenie zajęć warsztatowych z przedsiębiorczości w trzech szkołach Gminy

        Brody:

Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Brodach

Brody, ul. Szkolna 77,

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie

Dziurów, ul Słoneczna 1

27-230 Brody

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni

Lubienia, ul. Iłżecka 20

27-230 Brody

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć warsztatowych z przedsiębiorczości.

Decyzja Starosty Starachowickiego nr GNOŚ.6820.10.2018 z dnia 01.08.2018r

2018-08-03

Decyzja Starosty Starachowickiego nr GNOŚ.6820.10.2018 z dnia 01.08.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Lubienia gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0010 jako działka nr 559 o pow. 0,0700 ha.

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

2018-07-23

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

2018-07-09

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 09.07.2018 r. do dnia 08.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokoły przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa oraz mienia znajdującego się we władaniu samoistnym Gminy Brody,

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 23.06.2018r.

2018-06-22

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:3336