Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia na własność przez Gminę Brody mienia podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 23/2 o pow. 0,30 ha i nr 47/2 o pow. 0,1947 ha, położonych w miejscowości Lubienia (obręb 0010), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 23/2 i 47/2 w Lubieni

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)                                                      

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 10 o pow.  0,08 ha i nr 17/4 o pow. 0,02 ha, położonych w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działek nr 10 i 17/4 w Dziurowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

2018-12-18

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

                                                           zawiadamia się

że od dnia 19.12.2018 r. do dnia 18.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 247/2 o pow. 0,04 ha, położonej w miejscowości Dziurów (obręb 0005), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody dotyczące działki nr 247/2 w Dziurowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

2018-11-27

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

że od dnia 27.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 366 o pow. 0,35 ha, położonej w miejscowości Krynki (obręb 0007), gmina Brody.
                                                                     

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

2018-11-27

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY BRODY

 Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

 zawiadamia się

 że od dnia 27.11.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działek  oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1 o pow. 0,16 ha, 169 o pow. 0,52 ha, 170/1 o pow. 0,43 ha, 293/1 o pow. 0,31 ha, 487 o pow. 0,08 ha, 819/1 o pow. 0,13 ha, 914 o pow. 0,09 ha i 916 o pow. 0,24 ha, położonych w miejscowości Młynek (obręb 0011), gmina Brody.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dn. 27.11.2018r.

Ogłoszenie

2018-11-22

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 30 listopada 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.19.2018 z dnia 06.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Krynkach gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0007 jako działka nr 366 o pow. 0,3500 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.22.2018 z dnia 07.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.22.2018 z dnia 07.11.2018 r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działka nr 1 o pow. 0,1600 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018 z dnia 07.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.21.2018 z dnia 07.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działki nr 169 o pow. 0,5200 ha, nr 170/1 o pow. 0,4300 ha, 293/1 o pow. 0,3100 ha, nr 487 o pow. 0,0800 ha i nr 819 o pow. 0,1300 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r.

2018-11-14

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.20.2018 z dnia 06.11.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną Młynku gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 jako działki nr 914 o pow. 0,0900 ha i nr 916 o pow. 0,2400 ha.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

2018-11-13
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej licznie uczniów po aktualizacji X.2018

2018-11-13

Ogłoszenie o przetargu

2018-11-13

Wójt Gminy Brody ,na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.18.2018 zdnia 17.10.2018 r.

2018-10-22

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.18.2018 z dnia 17.10.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Dziurowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0005 jako działka nr 247/2 o pow. 0,04 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.17.2018 zdnia 17.10.2018 r.

2018-10-22

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.17.2018 z dnia 17.10.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Lubienia gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0010 jako działki nr 23/2 o pow. 0,3000 ha i 47/2 o pow. 0,1947 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.13.2018 z dnia 04.10.2018r

2018-10-08

ZAWIADOMIENIE Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

2018-10-04

Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018                                                                      

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2017 poz.1257),

zawiadamiam,

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE Znak: ZOŚ.6220.03.1.2018

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r

2018-09-26

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.12.2018 z dnia 19.09.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Kuczowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0008 jako działka nr 2 o pow. 0,1400 ha, 81 o pow. 0,0800 ha, 106 o pow. 0,1700 ha, 128 o pow. 0,1300 ha i 226 o pow. 0,1200 ha.

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r

2018-09-26

Decyzja Starosty Starachowickiego GNOŚ.6820.11.2018 z dnia 19.09.2018r o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w Kuczowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0008 jako działka nr 41 o pow. 0,1200 ha i położoną w Dziurowie gmina Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obreb 0005 jako działka nr 833 o pow. 0,3572 ha.

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2018-09-17
WÓJT GMINY BRODY
na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/18,
stanowiącej własność Gminy Brody,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia ogólna w ha
Opis nieruchomości, położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Cena Netto nieruchomości w zł.
Numer Księgi Wieczystej
UWAGI
1.
2/18
0,2485
Nieruchomość gruntowa niezabudowana,
porośnięta drzewami i krzakami samosiejkami oraz trawą, teren lekko pochylony w kierunku południowym, dojazd utrudniony wytyczoną
drogą gruntową, która
w rzeczywistości nie istnieje, w bliskim sąsiedztwie sieci trakcji kolejowej, boiska sportowego, zabudowy jednorodzinnej i Zalewu Brodzkiego,
położona w miejscowości
STYKÓW obręb 0015
przy ul. Starotorze,
gmina Brody,
powiat starachowicki
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.P. Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w formie lokali wbudowanych  w obiekty usługowe - przeznaczonych dla właścicieli obiektów.
53 005,00 zł
(słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące, pięć złotych   00/100)
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 
KI1H/00019711/6
 

 

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 22.08.2018 (PWiK Starachowice)

2018-08-21

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2018-08-20
 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 85/2018 z  dnia 23.05.2018 r.
PB.6840.6.2017
 
WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 

Lp.

Nr
 działki

Powierzchnia
ogólna
 w ha

Położenie
nieruchomości

Cena Netto
nieruchomości
w zł.

Numer
Księgi
Wieczystej

UWAGI

1.

 


2.

 

 

 

 

 

 

269/1

 


269/2

 

 

 

 

 

 

0,00620,0101

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości

STYKÓW
przy ul. Świętokrzyskiej

bez dostępu do drogi publicznej

 

 

 

1680,00 zł.
(słownie złotych: tysiąc sześćset osiemdziesiąt 00/100)

3270,00,00 zł.
(słownie złotych: trzy tysiące, dwieście siedemdziesiąt 00/100)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

KI1H/00046548/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na drodze
bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania
działek przyległych.

 

 

 

 

 

 
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:6084