Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody

Wybory

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

2020-04-17

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2020 r.


o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r.

2020-04-16

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 10 kwietnia 2020 roku

2020-04-10

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2020-04-02

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) oraz w związku ograniczeniem sposobu załatwiania spraw przez Urząd Gminy Brody polegającym na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów, celem umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej – ustala się następujący sposób przyjmowania zgłoszeń:

1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałki od 8.00 do 14.00 od wtorku do piątku,  w godz. 7.15 - 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacyjny@brody.info.pl  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem tel.:  41 271-12-31.

 

 

/-/ Marzena Bernat

Wójt Gminy Brody

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 31 marca 2020 r.

2020-04-02

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach o składzie i dyżurach Komisji

2019-12-17

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Brodach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

2019-12-17

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach

2019-12-17

Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach

2019-12-17

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 roku

2019-12-12

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania

2019-12-06

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody z dnia 25 listopada 2019 roku

2019-11-26

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

11

Sołectwo Styków z wyłączeniem ul. Kościelnej

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach mieści się:

- Urząd Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena BERNAT

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej.

2019-11-20

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o miejscu i terminie przyjomowania zgłoszeń zamaru głosowania korespondencyjnego.

2019-11-20

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach.

2019-11-19

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 18 listopada 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjomowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

2019-11-19

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 11

2019-11-19

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-09-25

 

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach

2019-09-13

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 17 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

Piotr Świerczyński

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku

2019-09-13

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2019-08-29

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Czytaj więcej o: Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2019-05-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:5140