Decyzje środowiskowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

2018-08-07

Znak: ZOŚ.6220.03.2018                                                                                 Brody dn., 03.08.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

            Na podstawie art. 49 art. i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z  art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

strony że na podstawie wniosku z dnia 31.07.2018r., (data wpływu: 01.08.2018r.) firmy GerSand Spółka z o.o., Spółka Komandytowa z Ostrowca Świętokrzyskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża „Brody Iłżeckiego 1” położnego na terenie wsi Brody, w poszerzonych granicach przedsięwzięcia o powierzchnię około 2,55 ha.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:937