Jesteś tutaj: Start / Wybory

Wybory

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 6 grudnia 2018r.

2018-12-10

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 6 grudnia 2018 r.

o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 6 grudnia 2018r.

Zarządzenie Nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1

2018-12-10

 

Zarządzenie Nr 100/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

2018-10-26

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

2018-10-26

WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

2018-10-11

WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Adamowie,

Adamów ul. Kościelna 2, 27-230 Brody:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

Lp.

Imię i nazwisko, organ zgłaszający, miejsce zamieszkania

Funkcja

1.

Anna Szybalska, zgłoszona przez KWW MARZENY BERNAT, zam. Adamów

Przewodniczący

2.

Renata Anna Woszczak, zgłoszona przez KWW STANISŁAWA WRONY, zam. Adamów

Zastępca Przewodniczącego

3.

Karolina Ewa Chojnacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Adamów

Członek

4.

Kinga Michalczewska, zgłoszona przez KWW MARKA MATERKA, zam. Jabłonna

Członek

5.

Katarzyna Mirosława Podzielna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Adamów

Członek

6.

Weronika Pucuła, zgłoszona przez KWW EWY FOGIEL, zam. Brody

Członek

7.

Małgorzata Sokół, zgłoszona przez KWW ANDRZEJA PRZYGODY, zam. Adamów

Członek

8.

Agnieszka Anna Ubermanowicz, zgłoszona przez KW WOLNI I SOLIDARNI, zam. Krynki

Członek

9.

Magdalena Agnieszka Zawłocka, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Brody

Członek

 

Czytaj więcej o: WYKAZ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE BRODY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

2018-10-08

Informacja

o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Informuje się, że:

1. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie odbędzie się w dniu 09.10.2018r. (wtorek):

  • o godz. 9:00 komisje od nr 1 do nr 6;

  • o godz. 10:00 komisje od nr 7 do nr 12.

2. Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie obwodzie odbędzie się w dniu 10.10.2018r. (środa):

  • o godz. 9:00 komisje od nr 1 do nr 6;

  • o godz. 10:00 komisje od nr 7 do nr 12.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 5 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Brody zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-08

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

2018-10-04

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.754 z późn.zm)


Wójt Gminy Brody


zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Brody, w pokoju nr 6, w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu, tj. pn. 8.00 do 16.00 , wt. -pt.  7.15 do 15.15 na pisemny wniosek wyborcy.

 

Wójt Gminy Brody
/-/ Marzena Bernat

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brody

2018-10-02

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brody

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach IV postanawia, co następuje:

 § 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 12 do postanowienia.

Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brody

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 1 października 2018 r.

2018-10-02

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                 

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Brodach podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Brodach, przyznano następujące numery:

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 20 września 2018r.

2018-09-27

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

z dnia 20 września 2018r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) oraz Uchwały  Nr IV/28/18 Rady Gminy w Brodach z  dnia 28 marca 2018  r. w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 20 września 2018r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.

2018-09-24

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Brody obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

 


 

Czytaj więcej o: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.

Informacja o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach

2018-09-14

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018r.

2018-08-30

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2018-08-24

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 23 sierpnia 2018r.

2018-08-24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018r. poz. 1425),

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach w wyborach do Rady Gminy w Brodach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 23 sierpnia 2018r.

Wybory przeprowadzane na terenie Gminy Brody w latach 2010-2017.

2017-12-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-20
Data publikacji:2017-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:2328