Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 18
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 83
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 483
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 484
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 765
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1284
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 433
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 368
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 392
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 400
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 598
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 932
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 888
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1019
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 976
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 934
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1903
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4221
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2258
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3499
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2812
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6041
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3787