Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3715
2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 5895
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2767
4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3439
5 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2198
6 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4129
7 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1842
8 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 905
9 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 954
10 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 999
11 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 870
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 900
13 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 577
14 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 380
15 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 376
16 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 348
17 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 413
18 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1242
19 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 733
20 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 457
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 432
22 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 60